Slovíčka jinak: protože – weil

24.07.2017

V minulém díle jsme byli na imaginární návštěvě u kamaráda, který vařil rum. S hrůzou jsme se ho ptali, proč vaří rum a díky toho jsme si zapamatovali slovo proč (=warum).

Pokračujme nyní v této představě. Kamarád Vám na Váš dotaz s šibalským úsměvem odpoví: "Protože když do toho dáš cukr a vejce, lahodný vaječný likér z toho vznikne." A v tom už tam sype cukr a vmíchává vajíčka.

PROTOŽE když do toho dáš cukr a VEJce, Lahodný VAJečný Likér z toho vznikne.
PROTOŽE                                           VEJ      L             VAJ         L

V této větě jsem zvýraznil VEJL, jelikož tato forma se podobá psané verzi slova "protože" (weil), a VAJL, protože takto se slovo vyslovuje.

Máte na weil nějakou jinou pomůcku?

Venca