Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem a vznik kupní smlouvy při koupí digitálních produktů (nahrávek a pdf materiálů).

1. Pojmy prodávající a zákazník

Prodávající je Václav Kocur, živnostník, IČO: 06329837 se sídlem Smrková 399, Ostrava 72528 zapsán u Městké části Praha 3 pod spisovou značkou S UMCP3 075774/2017.

Kontakt na prodávajícího: kocurvaclav[zavináč]gmail.com. Telefonní číslo: +420 608 051 412

Zákazník je uživatel internetu, který si zakoupí službu prodávajícího.

2. Kupní smlouva

Kupní smlouva je mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena ve chvíli, kdy obdržel prodávající cenu za zboží na jeho bankovní konto. Od této chvíle se počítá doba doručení zboží.

3. Charakter zboží

Zákazník si nakupuje digitální obsah: jedná se o MP3 nahrávky a pdf materiály v hodnotě, která je uvedená na příslušné webové stránce, kde zákazník může zboží nakoupit.

4. Platba za zboží

Platba za zboží probíhá převodem částky na účet prodávajícího.

Charakter a doba doručení zboží

Po příjmu platby na účet prodávajícího obdrží do 3 pracovních dnů fakturu a odkaz, ze kterého zákazník může stáhnout zakoupený digitální obsah.

5. Nakládání s osobními údaji zákazníků

To, jak prodávající nakládá s osobními údaji zákazníka je upraveno na těchto webových stránkách v záložce GDPR.

6. Šíření zboží

Zákazník nakupuje zboží digitálního charakteru. Je zakázané toto zboží svévolně šířit bez svolení prodávajícího.

7. Odstoupení od smlouvy

Bez udání důvodů může zákazník odstoupit od smlouvy ještě před tím, než obdrží odkaz na zakoupené digitální materiály.

Zákazník může odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od přijetí zboží. V tomto případě musí zákazník sepsat "formulář pro odstoupení od smlouvy". Tento formulář odešle vyplněný, oskenovaný, nebo vyfocený na adresu prodejce (kocurvaclav[zavináč]gmail.com)

Po přijetí formuláře prodávající do 14 dnů vrátí peníze na účet zákazníka. Zákazník je povinen zakoupené zboží vymazat a dále nevyužívat.

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

Já, "jméno a příjmení",

Bydlištěm "Město, PSČ"

odstupuji od smlouvy uzavřené dne "datum" a to

  • z následujících důvodů: "důvody odstoupení od smlouvy."

  • nebo: bez udání důvodů.

Prosím o vrácení peněz na účet: "číslo účtu"

Datum:

Místo:                                                                                       

Vlastnoruční podpis:

Tyto obchodní podmínky jsou průběžně aktualizovány. Starší verze jsou digitálně uchovávány a na požádání je možné je předložit.